Anarhisticni portal

 
 
Slovenija NE NATO - Naslovna stran
Aktivno 2001 - 2004

   
 
  
 Igra:
 Diplomat Rupež 
 
 - Vaš prispevek
 - Vaše vprašanje
 - Vaše odprto pismo

Javno pismo ob zahvali ZDA Sloveniji za podporo vojni proti Iraku

2.4.2003

Datum: 2. april 2003

Namenjeno: oblastnikom RS

V vednost: - zainteresirani javnosti - javnim osebnostim - množicnim medijem - državnim uradnikom - svetu ...

Javno pismo ob zahvali ZDA Sloveniji za podporo vojni proti Iraku

Kongres ZDA je vceraj zvecer objavil besedilo resolucije, v kateri se zahvaljuje državam, vkljucenim v "koalicijo za razorožitev Iraka", torej v vojno koalicijo proti Iraku. Med državami, ki podpirajo vojno ZDA proti Iraku, je navedena tudi Slovenija, in sicer v skupini desetih držav vzhodne Evrope, ki jim ZDA izražajo zahvalo, ker so 5. februarja letos v skupni izjavi (Vilniuški izjavi) zapisale, da so ZDA v VS ZN predstavile neizpodbitne dokaze o iraških programih razvoja orožja za množicno unicevanje, o iraških naporih za zavajanje inšpektorjev in o njihovih povezavah z mednarodnim terorizmom.

Ce se je politicni vrh Slovenije do sedaj lahko slepil in poskušal preslepiti tudi državljane in državljanke, da Vilniuška izjava govori o reševanju kriz v okviru ZN in ne daje podpore vojaškemu napadu ZDA na Irak ter da Slovenija ni v vojni koaliciji, je sedaj postalo kristalno jasno, da ZDA Vilniuško izjavo razumejo kot podporo svojemu nelegalnemu in nelegitimnemu napadu na Irak in zato Slovenijo kot njeno podpisnico štejejo med podpornice svojega imperialnega pohoda.

Resolucijo je predlagal republikanski senator Richard Lugar, ki vodi senatni odbor za zunanje zadeve. Lugar je v torek v govoru pred senatom dejal: "Menim, da so države kandidatke - Latvija, Litva, Estonija, Slovenija, Slovaška, Romunija in Bolgarija - pripravljene na prevzem odgovornosti polnega clanstva in na prispevanje k evropski stabilnosti in varnosti. ... Vseh sedem podpira vojaška prizadevanja Koalicije v Iraku. Senatu bom priporocil, naj glasuje za sprejem sedmih kandidatk v NATO".

Jasno je, zakaj politicni vrh kljub ostrim kritikam in zahtevam javnosti ni odstopil od Vilniuške izjave, zakaj ni hotel demantirati izjav visokih politikov ZDA in VB, ki so Slovenijo uvršcale v vojno koalicijo - ker se je bal, da bi to ustavilo njegovo plazenje v NATO, saj bi lahko vzbudilo dvome o njihovi primernosti, da postanejo vazali imperija. Eden od glavnih pogojev za vstop v NATO, ki ga je politicna kasta vztrajno prikrivala prebivalcem in prebivalkam, je sedaj nedvoumno prišel na dan: podpora "reševanju kriz" (beri: uveljavljanju interesov najmocnejših) z vojaškimi sredstvi. SLOVENIJA TOREJ V NATO VSTOPA PREKO TRUPEL IRAŠKEGA LJUDSTVA, S SODELOVANJEM PRI RUŠENJU MEDNARODNEGA PRAVA IN NJEGOVEM NADOMEŠCANJU Z ZAKONOM MOCNEJŠEGA TER V NASPROTJU S 124. CLENOM LASTNE USTAVE!

In to je šele zacetek: ce politicni vrh Slovenije že sedaj, pred vstopom v NATO, ni sposoben uveljavljati svojih stališc glede reševanja problemov med državami v mednarodni skupnosti nasproti "cezatlantskim zaveznikom" (ce seveda predpostavimo, da sploh ima lastna stališca, ki se od ameriških razlikujejo) ter se ni sposoben upreti zahtevam po podpisovanju izjav po nareku oseb iz vojaško-industrijskega kompleksa, ki stojijo za širitvijo Nata, bo tega sposoben še toliko manj, ko bo država sprejeta v NATO. Vstop v NATO bo pomenil popolno podreditev zunanje politike Slovenije diktatu politicne in vojaško-industrijske elite ZDA, torej vpletenost Slovenije v vse nadaljnje imperialne vojne.

Zveza društev, skupin in posameznikov za mir poziva celoten politicni vrh, še posebej premiera Antona Ropa in zunanjega ministra Dimitrija Rupla, da se javnosti v Sloveniji opravicijo za laži ter da odlocno povedo politicnemu vrhu ZDA, da Slovenija ne podpira njihove vojne proti Iraku, kar pomeni: odstop od Vilniuške izjave, obsodbo napadov ZDA na Irak ter zahtevo po izbrisu Slovenije z vseh seznamov, javnih in tajnih, držav podpornic vojne. Ce tega ne boste storili, bomo državljani in državljanke Slovenije to razumeli kot priznanje, da ste našo državo kljub nasprotovanju vojni ogromne vecine prebivalstva dejansko uvrstili v vojno koalicijo, s cimer boste izgubili še zadnje ostanke kredibilnosti in legitimnosti in boste svoj obstanek na oblasti lahko zagotavljali le še z nedemokraticnimi in represivnimi sredstvi.

Zveza mirovnih društev, skupin in posameznikov Za Zvezo Nina Fabjancic in Franci Pavlišic

Kontakt: zvezamir@yahoo.com Telefona: 031 487 404 (Nina), 031 215 455 (Franci)


Slovenija NE Nato -- anti-copyright -- 2001