Domov Forum NATO Igre Povezave

Lev Tolstoj

Kako odpraviti vlado?

Eno drži: ljudje so bodisi razumna ali pa nerazumna bitja. Če so nerazumna bitja, potem so vsi nerazumna bitja in potem vse med njimi poteka z nasiljem in ni vzroka, da bi eni imeli pravico do nasilja, drugi pa ne. In za nasilje vlade ni nobenega opravičila. Če pa so ljudje razumna bitja, potem morajo biti njihovi odnosi utemeljeni na razumu in ne na nasilju ljudi, ki so po naključju zasedli oblast.

Človeško suženjstvo izvira iz uzakonitev, zakone pa postavljajo vlade in je potemtakem osvoboditev ljudi iz suženjstva mogoča samo z odpravo vlad.

Vsi poskusi odprave vlad z nasiljem so do zdaj zmeraj in povsod pripeljali samo do tega, da so mesto strmoglavljenih vlad zasedle druge, včasih še bolj okrutne. 

Potemtakem edini pripomoček za odpravo vlad ni nasilje, temveč razkrinkavanje goljufije, ki obstaja v tem, da majhno število ljudi z oblastjo govori večini: vas je veliko, vendar ste neumni in neizobraženi in ne morete niti sami sebe voditi, niti opravljati svojih skupnih stvari, zato prevzemamo mi to skrb nase; mi vas bomo branili pred zunanjimi sovražniki, mi vam bomo delali in ohranjali notranji red, opravljali bomo sodniško službo med vami, postavljali bomo družbene ustanove, šole, prometne poti in pazili nanje namesto vas; se tako rekoč tudi na splošno trudili za vašo blaginjo. Za vse to zahtevamo od vas samo, da se podredite zakonom, ki jih bomo izdajali za vašo varnost in korist, in ko boste dosegli predpisano starost, da stopite v vojaško službo, ter da plačujete davke in dajatve, ki jih bomo predpisali. In ljudje so prisiljeni sprejeti te pogoje, ker se že z rojstvom znajdejo v takih okoliščinah, se vzgajajo v njih, in poglavitno zato, ker vlada uporablja vse pripomočke za to, da vcepi ljudem ne samo prepričanje, da ne moremo živeti brez vlade in vojske, temveč tudi, da ljudje, ki jim vladajo in so na čelu vojske, zaslužijo kar največje spoštovanje, vdanost, celo oboževanje.

Ljudem se morajo odpreti oči, da ni nobene potrebe za obrambo narodov drugega pred drugim, saj vse zamere narodov med seboj povzročajo samo vlade same, in da so vojske potrebne samo za majhno število vladajočih, za narode pa ne samo da niso potrebne, temveč so v največjem obsegu škodljive, ker služijo kot orodje za zasužnjevanje ljudi. Ljudje morajo doumeti, da disciplina, ki jo vse vlade tako strašno cenijo, ni nič drugega kakor najhujši zločin, kakršnega sploh more napraviti človek. Disciplina je uničenje razuma in svobode v človeku in ne more imeti nobenega drugega namena, kakor samo pripraviti ga do tega, da bi bil voljan storiti taka hudodelstva, kakršnih ne more storiti živa duša, dokler je v normalnem stanju. Zato ni čudno, da vsi kralji, imperatorji in celo republikanske vlade tako zelo cenijo disciplinirane vojske. Disciplinirana armada je pripomoček, s katerim lahko s tujimi rokami opravijo največja hudodelstva, in ker so tako ta mogoča, si z njimi lahko podrejajo ljudstva.

Če hočemo ljudi rešiti stiske in suženjstva, jim moramo odpreti oči, da bodo sprevideli, da vlade niso najpotrebnejše in najbolj svete ustanove, nasproti katerim se človek ne sme obnašati drugače kakor ponižno in z oboževanjem, kakor kar naprej same zagotavljajo ljudem. Nasproti vladam kakor tudi nasproti cerkvam ni mogoč drugačen odnos kakor z globokim spoštovanjem ali s studom. Čas spoštljivega odnosa do vlad čedalje bolj mineva, in sicer ne glede na vso hipnotizacijo, ki jo uporabljajo vlade, da bi obdržale svoj položaj. In čas je že, da bi ljudje sprevideli, da so vlade ne samo nepotrebne, temveč tudi škodljive in na vso moč nenravne ustanove, pri katerih pošten človek, ki količkaj da nase, ne more in ne sme sodelovati in katerih ugodnosti ne more in ne sme uživati.

Kakor hitro bodo ljudje to jasno sprevideli, bodo samo po sebi razumljivo nehali sodelovati pri teh stvareh, se pravi, ne bodo več dajali vladam vojakov in denarja. In kakor hitro bo večina ljudi nehala to početi, bo s tem sama po sebi odpravljena goljufija, ki zasužnjuje ljudi.

Samo tako se bodo ljudje rešili suženjstva.

 
anarhistični portal - anti-copyright 1998 - shall not rull & not be ruled - ruleless.com