Domov Forum NATO Igre Povezave

Errico Malatesta

Oblast zatira ljudi

Oblast zatira ljudi na dva načina: neposredno, z uporabo surove sile, ali pa posredno, tako da jim odvzamejo sredstva za življenje in postanejo nemočni. Politična oblast uporablja prvo metodo; ekonomski privilegiji nastajajo po drugi. Oblast lahko zatira človeka tudi tako, da deluje na njegovo čustveno naravo in na ta način nastane religiozna avtoriteta.

Oblast - ali država, če hočete - kot sodnik, pomirjevalec družbenega boja, kot nepristranski upravnik družbenih interesov - je laž, iluzija, utopija, ki ni bila nikoli uresničena in tudi nikoli ne bo. Če so namreč interesi enega človeka vedno v nasprotju drugega, če je nenehni boj človeštva res povzročil, da so postali oblast in zakoni nujni del naše družbe, potlej pač vsak posameznik teži k temu, da bi njegovi interesi zmagali nad interesi drugih. Vsak se bori za to, da bi povečal svojo lastno svobodo na račun svobode drugih - in to bi bila oblast. Če bi vse to bilo res, potem bi bilo človeštvu zapisano, da bo izginilo v nenehnih spopadih med tiranijo vladajočih in uporom pokorjenih.

Toda na srečo je prihodnost človeštva srečnejša, ker je zakon, ki vlada, milejši.

V stoletnem boju svobode in avtoritarnosti v bistvu ne gre za boje med posameznikom in družbo, ampak gre bolj za to, da se slehernemu posamezniku onemogoči, da zatira drugega; za to, da dobijo vsi enake pravice in ista sredstva. Gre za podporo dejavnosti vseh, ki se mora naravno spremeniti v korist vseh, zakaj inicijativa samo enih, se nujno spremeni v zatiranje vseh drugih. Gre torej vedno za ukinjanje gospostva in izkoriščanja človeka po človeku tako, da so vsi zavzeti za družbeni blagor in da se moč posameznikov ne uporablja za zatiranje drugih, ampak za odkrivanje možnosti popolnega razvoja, v katerem se bo vsak poskušal združiti z drugimi zaradi večje blaginje vseh.

 
anarhistični portal - anti-copyright 1998 - shall not rull & not be ruled - ruleless.com