Domov Forum NATO Igre Povezave

Anarhistične drobtinice

Kaj je anarhizem - Noam Chomsky
Anarhizem je subverzija kakršne koli oblike nelegitimne avtoritete v družini, med moškimi in ženskami, med starši in otroki ali med korporacijami in delavci ter državo in ljudmi. Vse to so oblike avtoritete, ki bi se morale legitimizirati, a se skoraj nikoli ne morejo.

Anarhizem in svoboda - Rudolf Rocker
Anarhizem je določena težnja v zgodovini razvoja človeštva, ki se bojuje za svoboden in neoviran razvoj vseh posameznikov in družbenih sil.
Svoboda je konkretna možnost za vsako človeško bitje, da popolnoma razvije vse sposobnosti, zmožnosti in talente, s katerimi ga je obdarila narava, in da jih v družbi uporabi.

Nagradna vprašanja
Zakaj bi se kdo odrekel lastni svobodi v korist drugih posameznikov? Zakaj njim dati moč, da postanejo gospodarji in po svoje razpolagajo z močjo vseh? Ali so gospodarji tako izjemno nadarjeni ljudje, da jim je mogoče zaupati predstavljanje vsakogar in vseh? Ali delajo za interese vseh ljudi bolje, kot pa bi ljudje sami mogli delati zase? 

Moč in pravica - Max Stirner
Kaj je v tvoji moči, da si, do tega imaš tudi pravico. Jaz odločam, ali je nekaj v meni tisto pravo; razen mene ni nobene pravice. Država izvaja silo, posameznik pa tega ne sme. Vedenje države je nasilje, svojo silo pa imenuje "pravo", silo posameznika pa "zločin". Zločin je torej sila posameznika in le z zločinom zlomi silo države, ce je mnenja, da ni država nad njim, temvec on nad državo.

Kaj je napredek - Herbert Read
Napredek se meri s stopnjo diferenciacije znotraj družbe. Če je posameznik enota v združeni množici, bo njegovo življenje omejeno, medlo in mehansko. Če posameznik ohrani svojo individualnost, če ima prostor in možnost ločenega delovanja, potem utegne biti bolj podvržen naključnemu in priložnostnemu, vendar se lahko vsaj razširi in izrazi. Lahko se razvija v edinem pravem pomenu besede - z zavestjo moči, vitalnosti in veselja.

Nestor Mahno
Svoboda vsakega posameznega človeka poraja svobodno družbo, polno v njeni decentralizirani celotnosti, združeno v splošnem cilju, družbo brez vlade.

Volilna pravica - Mihail Bakunin
Splošna volilna pravica je le trik, past in varnostni ventil, ki pomagajo zakriti despotsko moč države, ki temelji na policiji, bankah in armadi.

Demokracija - Mihail Bakunin
Bistvena razlika med monarhijo in demokratično republiko je sledeča: v monarhiji birokracija zatira in ropa ljudstvo za svojo korist in za korist privilegiranih premožnih razredov, in to počne v imenu monarha; v republiki počnejo birokrati natanko isto stvar, le da v imenu ljudske volje.

Oblast je ilegalna - P. J. Proudhon
Vsako kraljevanje je lahko dobro, kadar je edina mogoča oblika vladavine; legitimno pa ni nikoli. Ne glede na to, v kakšni obliki se pojavlja, monarhični, oligarhični ali demokratični, kraljevina - ali vlada človeka po človeku - je ilegalna in nesmiselna.

Diktatura večine
Kaj daje večini pravico do vladanja? Samo in edino njena moč, s katero si podredi manjšino in posameznika. Parlamentarna demokracija je diktatura nad posameznikom in se od starih totalitarizmov razlikuje le v številu pravic in svoboščin, ki so si jih posamezniki v dolgih stoletjih krvavih bojev izborili napram državi.

 
anarhistični portal - anti-copyright 1998 - shall not rull & not be ruled - ruleless.com