Domov Forum NATO Igre Povezave

Nekaj resnic o anarhiji in redu

19.4.2003

"Naš svet nosimo tu, v srcih, in ta svet raste tudi v tej minuti"
[i]B. Durruti[/i]

Anarhija se v običajnem jeziku uporablja kot sinonim za nered in kaos. Ta beseda naj bi med ljudmi simbolizirala neusklajenost interesov, individualne boje, kakršni ne morejo peljati do osnutka harmonije. Čas je, da se ta zahrbtna interpretacija spremeni, in da na dan pride pravi pomen te besede, ki so jo za poimenovanje svojega družbenega gibanja uporabili anarhisti.

Sama beseda anarhija (an-archy) prihaja iz grškega jezika in pomeni "brez avtoritete", in nikakor ne nered. Skozi zgodovino so, v očeh nosilcev oblasti, države in avtoritete, anarhisti in njihove organizacije postali pomemben in resen faktor. Vladajoči so zaradi tega kasneje ustvarili lažni mit o ideji, katerega moramo nujno ustaviti in popraviti. Idejo anarhizma se ne sme posploševati in enačiti z vsemi posamezniki, ki sami sebe poimenujejo za anarhiste, in pod tem imenom izvršujejo nesmiselna teroristična dejanja.
Anarhist začenja tako da protestira, on se bojuje proti vsaki utemeljeni moči, vsaki avtoriteti, v kakršnikoli obliki.

Za nekatere ta protest pomeni negacijo reda, in kot posledica tega naj bi prišlo do kaosa in nereda. Da bi se razumeli, moramo definirati, o kakšnem redu se pogovarjamo?! Mi, anarhisti, pod redom razumemo harmonijo o kateri sanjamo, harmonijo v medčloveških odnosih, katera bo ustanovljena svobodno, ko ljudje prenehamo biti razdeljeni v dva razreda, kjer je en žrtvovan za dobrobit drugega. Pod anarhijo mislimo harmonijo, katera bo izšla iz skupnih interesov vseh ljudi, ki pripadajo eni družini; mislimo na harmonijo, v kateri vsi delajo za dobro vseh in vsi za dobro posameznika.
Tisti, ki obsojajo anarhijo, da je negacija reda, ne govorijo o zgoraj opisani harmoniji. "Oni" pod redom razumejo red v sedanji družbi. Mi pa hočemo uničiti ta red, ta red kjer devet desetin navadnih delovnih ljudi trdo dela, da poskrbi za razkošje, užitek in zadovoljstvo majhne peščice lenih oblastnikov in politikov. Gnusi se nam red, v katerem teh devet desetin prebivalstva živi brez vsega, kar je potrebno za srečno življenje, za razumen razvoj intelektualnih sposobnosti.

Naši vladajoči hočejo iz nas (iz vseh devet desetin) ustvariti zveri, katere trpijo dan za dnem, katere si ne upajo misliti na užitke pravičnejše družbe in svetlejše prihodnosti... in vse to "oni" imenujejo red?!
Red sta revščina in lakota, ki sta postala normalno stanje družbe. Red so lažne obljube. Red je to, da nas vladajoči silijo v sistem, v katerem se mora ženska prodajati, da bi nahranila svoje otroke, v katerem imajo otroci izbiro, da delajo v tovarnah, ali pa da umrejo na cesti od lakote. Red "njim" pomeni, da poštene delavke in delavci postanejo nič drugega kot stroji, ki pridelujejo dobiček kapitalistu. Red je stanje, v katerem je majhna peščica močna in bogata... Red je to, da so naši otroci zaslepljeni z lažnim bliščem, in tako hočejo priti do moči in bogastva s pomočjo prevar, korupcije, nasilja in umorov. Njihov red je vojna človeka proti človeku, razreda proti razredu, države proti državi. Red je suženjstvo, red je degradacija ljudi s pomočjo šibe, noža ali puške. Red je, da je tisoče delovnih ljudi prepuščenih cesti in smrti, samo zaradi tega, ker so se z razlogom uprli svojemu šefu.

To "oni" imenujejo red! Kaj pa je za njih nered in kaos? Nered naj bi bil, če se delavka ali delavec upre bogatemu kapitalistu; nered je, če se ljudje postavijo proti vladi in državi, katera nam vsiljuje svoj "red".
Bratje in sestre, anarhija ni kaos, to ni nered in anarhizem ni politično gibanje, ki se bori za kaos ali nered. To je red, kakršnega si zasluži vsak človek, in ne samo politična in ekonomska elita.

Za anarhiste je red upor in negacija njihovega sramotnega t.i. reda. Mi hočemo red, v katerem se gibljemo proti boljši prihodnosti. Želimo red, v katerem bomo vzeli posesti in tovarne kapitalistom. Želimo zrušiti njihove gradove in vile, da bomo naredili mesta za kmečke njive. Red je, da delavski razred preneha biti plačan za desetino svojega dela; želimo, da dobimo adekvatno plačilo. Red je, da delavke in delavci delamo toliko, koliko je v resnici potrebno za življenje in užitek, in ne da vsak dan trpimo po osem in več ur. Red je, da imajo naši otroci pravico izbire, brez razlikovanja in šikaniranja, zaradi pripadnosti različnim družbenim slojem. Red je, da naredimo eden in enak družbeni sloj, kjer ne obstajajo nadrejeni in podrejeni. Red je družba brez meja, družba brez vladarja, družba v kateri je cilj solidarnost in ljubezen do človeka. Anarhizem želi zgraditi takšen red, in to je edina resnica o ideji anarhizma. To je resnica, ki jo nikoli ne boste slišali od šefov in politikov. To je resnica, za katero se borimo!

Social Anarhisticna Federacija
saf.info@email.si

 
anarhistični portal - anti-copyright 1998 - shall not rull & not be ruled - ruleless.com