Domov Forum NATO Igre Povezave

Anarhisti

William Godwin (1756 - 1836)
-- tirana je treba vreči s prestola --
Eden prvih modernih anarhistov. Kritiziral je zakone, ker ohranjajo nepravične družbene odnose in lastnino, ki je glavni vir vsega zla. 

Max Stirner (1806 - 1856)
-- meni nič ni nad menoj --
Skrajni individualist, posameznika je postavil na prvo mesto, pred državo, boga, lastnino, zakon, dolžnost... Njegova ideje so pomembno vplivale na anarhizem, šteje tudi med predhodnike eksistencializma.

Pierre Joseph Proudhon (1809 - 1865)
-- lastnina je tatvina --
Začetnik anarhizma kot političnega gibanja, prvi je uporabil pojem anarhija v zvezi z družbo brez oblasti.

Mihail Bakunin (1814 - 1867)
Individualistično komponento anarhizma je združil s kolektivizmom; človek lahko doseže svobodo samo v skupnosti svobodnih posameznikov. Zagovarjal je koncept množičnega upora in spontane revolucije. Imel je velikanski vpliv na delavska gibanja v začetku 20. stoletja.

Peter Kropotkin (1842 - 1921)
Razvil je znanstveni anarhistični komunizem, ki ostaja ena najbolj razširjenih teorij znotraj anarhizma. Med prvimi se je posvetil tudi ekološki problematiki. 

Errico Malatesta (1850 - 1932)

Emma Goldman (1869 - 1940)

Alexander Berkman (1870 - 1936)

Noam Chomsky (roj. 1928)
Jezikoslovec, profesor na MIT, disident, anarhist, mirovnik, kritik, največkrat citirani živeči mislec.
Pred več kot 40 leti je z dognanji na področju lingvinistike sprožil revolucijo, ki se imenuje po njem. Objavil je več kot 70 knjig in prek 1000 razprav, ki posegajo na področje lingvinistike, filozofije, politike, kognitivnih znanosti in psihologije.

 

 
anarhistični portal - anti-copyright 1998 - shall not rull & not be ruled - ruleless.com