BLOG | IGRE | ARHIV

Geneza 2020

V začetku je sestavil vlado in postal je Bog. Vladna koalicija pa je bila pusta in prazna, razočaranje se je razprostiralo nad ljudstvom in duh izdajstva je vel nad deželo. Bog je rekel: »Bodi kriza!« In nastala je korona kriza. Bog je videl, da so izredne razmere dobre. In Bog je ločil svetlobo od teme. In Bog je svetlobo imenoval pomlad, temo pa je imenoval strici iz ozadja. In bil je večer in bilo je jutro, prvi dan.

Bog je rekel: »Bodi razpoka sredi Slovenije in naj za vekomaj loči naše od drugih!« In Bog je naredil razpoko in ločil Slovence, ki so mu bili vdani, od drugih Slovencev. Zgodilo se je tako. Bog je razpoko postavil v leto 1945. In bil je večer in bilo je jutro, drugi dan.

Bog je rekel: »Vdano mi ljudstvo naj se zbere na en kraj in naj hudič pobere druge!« Zgodilo se je tako. Bog je svoje postavil na položaje, druge pa je zasmehoval in ponižal. Bog je videl, da je dobro. Nato je Bog rekel: »Moji naj uplenijo deželo, napolnijo naj žepe, prepir in srd raznesejo med ljudstvom.« Zgodilo se je tako. Deželo so uplenili, prodali in jo skregali. Bog je videl, da je dobro. In bil je večer in bilo je jutro, tretji dan.

Bog je rekel: »Naj bodo mediji pokorni vladi! Molčijo naj pred sleparijo in hvalijo oblast na veke! Našo resnico naj naznanjajo med ljudstvom in omrežijo srca in duše!« Zgodilo se je tako. Bog je naredil sebi trobila: tiskano trobilo, TV trobilo, ter spletno trobilo. In Bog je storil, da sta na kritične novinarje deževala žveplo in ogenj. Razdejal je javno RTV in na njeno mesto postavil svoja trobila, da bi razsvetljevala ljudstvo. Bog je videl, da je dobro. In bil je večer in bilo je jutro, četrti dan.

Bog je rekel: »Moji vdani služabniki naj bodo edini razsodniki!« In Bog je ustvaril parlamentarno komisijo, da presodi svoje sporne posle. Bog je podjarmil policijo in sodišče in nastavil svoje kadre. Bog jih je blagoslovil in rekel: »Pravica je moja dekla in vi ste njen meč. Umivanje naših rok je vaša služba. Nikar se ne bojte ljudstva, ki mu delate krivico. Kaj nam pa morejo!« Bog je videl, da je dobro. In bil je večer in bilo je jutro, peti dan.

Bog je rekel: »Naredimo Slovenca po svoji podobi, kot svojo podobnost! Gospoduje naj šibkim in ljubi oblast! Njegovo oko naj bo hudobno do tujca in revnega brata! Strah in trepet naj mu pretresa kosti! Paranoja, zamera in maščevalnost naj bodo njegove vrline! Naj se vdaja prostaštvu in zaničuje omiko!« A to se ni izpolnilo. In bil je večer in bilo je jutro, šesti dan.

In sedmi dan je ljudstvo vstalo.

aljosa, 7.5.2020

Objavi komentar

aljosa © 2000 - 2020